Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Sklep PROFIL WINO

 

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Strona www.profilwino.pl zwana dalej Stroną należy do Spółki Profil Wino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 96A, 32-340 Wolbrom,  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386253, NIP 6372182561, kapitał zakładowy 5000,00 złotych. Poniżej informujemy, na jakich zasadach Strona wykorzystuje pliki cookies i jak można nimi zarządzać, a także na jakich zasadach można korzystać ze Strony. Ponadto przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez właściciela Strony w tym, dla tych odwiedzających Stronę, którzy zarejestrowali się w Sklepie, korzystają z innych naszych usług, zamówili informacje handlowe lub też skierowali do nas pytanie poprzez formularz kontaktowy. 

Pliki Cookies

 Korzystanie ze Strony może być uzależnione od akceptacji tzw. plików cookies będących plikami tekstowymi, który są zapisywane na dysku urządzenia, na którym wyświetlono Stronę za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies gromadzone są informacje o historii przeglądania Strony, w tym nazwa Strony, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie do 1) utrzymania sesji po zalogowaniu, 2) dostosowania zawartości Strony do oczekiwań odwiedzającego oraz optymalizacji zasad korzystania ze Strony, w tym poprzez umożliwienie identyfikacji urządzenia, z którego korzysta odwiedzający i odpowiedniego dostosowania Strony do wymogów i ustawień tego urządzenia; 3) tworzenia statystyk, które umożliwiają analizę zasad korzystania przez odwiedzającego ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej funkcjonalności.

Strona wykorzystuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: pliki „stałe”  oraz pliki „sesyjne”. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego ze swojego urządzenia końcowego. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego do czasu wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

 Modyfikacje obsługi cookies

 Co do zasady odwiedzający  Stronę może samodzielnie zmienić w swoim urządzeniu końcowym ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie zasad korzystania z  plików cookies, w tym może zablokować automatyczną akceptację obsługi plików cookies, może żądać każdorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu, jak też może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.  Ograniczenia w zakresie obsługi plików cookies stosowanych przez Stronę mogą spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Przekierowanie na inne strony

Na Stronie znajdują się linki umożliwiające przekierowanie użytkownika Strony na strony internetowe innych podmiotów, które mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych. W takim przypadku należy zapoznać się z warunkami korzystania z takich stron, bowiem niniejsza Polityka Prywatności ich nie obejmuje, a administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich. 

Logi systemowe

 Logi systemowe zawierają adres IP z jakiego odwiedzający wszedł na Stronę oraz czas połączenia. Strona wykorzystuje logi systemowe jedynie w celach statystycznych i nie służą one identyfikacji poszczególnych odwiedzających i nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi. Analiza logów systemowych umożliwia dopasowanie zawartości Strony do oczekiwań odwiedzających. 

Dane osobowe 

Profil Wino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu, ul. 1 Maja 96A, 32-340 Wolbrom, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386253, NIP 6372182561, kapitał zakładowy 5000,00 złotych, jako Administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przetwarza dane przekazane przez Klientów korzystających ze Sklepu za pośrednictwem właściwych formularzy, na zasadach określonych w "Regulaminie Sklepu Internetowego Profilwino" lub przekazane za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych na Stronie.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: 1) wykonania i realizacji zamówienia, obsługi Konta Klienta, udzielania informacji o Towarach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia; 2) badania poziomu satysfakcji Klientów, ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klientów ze świadczonych usług, będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; 3) oferowania usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Administratora będącego realizacją uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia; 4) a także przekazywania informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w ramach marketingu bezpośredniego usług Administratora na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Administratora, którzy uczestniczą w obsłudze wykonywania usług przez Administratora, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Towarów, podmioty świadczące usługi księgowe,  administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Administrator, a także administratorzy  i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane. Odbiorcą danych mogą być ponadto podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem, takich jak rękojmia oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług, dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody. 

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są udostępniane dobrowolnie, a w niektórych przypadkach ich podanie warunkuje wykonanie czynności przez Administratora.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby uprawnione.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności informacji wysyłanych Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.              

Odpowiedzialność

Profil Wino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w czasie przeglądania Strony wynikające z działania osób trzecich, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Strony z przyczyn niezależnych od niej, w tym z przyczyn leżących po stronie osób trzecich bądź też będących następstwem siły wyższej.     

Prawa autorskie

 Prawa wyłączne do treści i elementów multimedialnych udostępnianych na Stronie, w szczególności teksty, rysunki, grafiki, logo, ikony, obrazy, pliki audio lub wideo, fotografie, oprogramowanie, prawa w zakresie baz danych a także znaki towarowe podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Strony lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy. Użytkownik Strony obowiązany jest przestrzegać praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi Strony lub osobom trzecim.

Zmiany Polityki Prywatności

Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą być okresowo aktualizowane przez właściciela Strony, zwłaszcza w  przypadku zmian organizacyjnych, potrzeb wynikających ze zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.   

Kontakt w sprawie Polityki Prywatności

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do Polityki Prywatności lub ochrony Państwa prywatności prosimy zgłaszać na adres sklep@profilwino.pl

 

Data ostatniej aktualizacji - 25.05.2018 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl